Svět na kolejích

Přesun Brněnského hlavního nádraží opět v nedohlednu!

V únoru si vyžádalo ministerstvo dopravy doplnění studie o pohled na přestupní vazby u nádraží. Nyní přidal svůj požadavek Výbor studie proveditelnosti, který na její pořízení dohlíží. „Požádal o zhodnocení přestupních vazeb na autobusy ve vybraných vlakových stanicích v kraji. Je potřeba spočítat časové a ekonomické úspory pro varianty nádraží v Brně,” Po přesunu únorového termínu na květen ale nyní přišel další odklad. Neurčitě na letošní podzim.

Jaké jsou varianty?

Ve variantě A, tj. nádraží u řeky Svratky, jsou VRT do nového hlavního nádraží zapojeny s využitím dnešních železničních tras.

Ve variantě B, tj. s novým nádražím pod Petrovem, mají VRT zapojeny dvěma zcela novými tratěmi. Způsob zapojení VRT v této variantě ukazuje obrázek. Nejvýraznějším zásahem je soustava tří nákladných tunelů, které bude nutno vybudovat. První tunel začne v podzemní části nového hlavního nádraží, projede pod historickým jádrem města a vyústí na úpatí Žlutého kopce poblíž Wilsonova lesa. Následně trať překoná řeku Svratku a vjede do druhého tunelu na začátku Jundrova pod Kohoutovice. Druhý tunel vyústí v lokalitě Hobrtenky zařazené do soustavy Natura 2000, kterou všichni známe jako les poblíž obory s divokými prasaty pod Kohoutovicemi. Následně VRT povrchově projde Žebětínem, a to v těsné blízkosti ulice Hostislavova, a zajede do třetího tunelu, kterým překoná kopec nad Žebětínem.

Zdroj: ČTK

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.