Grafika

Počítačová Grafika

Pixel

Celkový obraz je v rastrové grafice složen z mnoha bodů, které vytváří pravidelnou mozaiku. Jeden tento bod, který je nejmenší jednotkou obrazové informace, se nazývá pixel. Název pixel je zkratkou

Počítačová Grafika

Rastrová grafika

Rastrová grafika je jedním ze dvou základních způsobů zpracování, zobrazování a ukládání obrazové informace reálného světa v počítači v dvourozměrné grafice. Je známá také pod pojmem grafika bitmapová nebo bodová.

Počítačová Grafika

Unwrap UVW

Mapování modelů pomocí souřadnic UVW není jednoduchá záležitost a to i když se od verze 2012 přidala možno editačního pole, kde se může každý objekt mapovat pohodlně a přehledně. Tento