Svět na kolejích

Wien

Vídeňská Ringstraße

23533566141_f4ef5a97f4_kNa délku má vídeňská Ringstraße 5,3 kilometrů. To je dost na to, aby podél ní našlo místo bezpočet monumentálních staveb, které byly vybudovány v období historismu v 60. až 90. letech 19. století. Tyto budovy – od Státní opery až po Uměleckohistorické muzeum – dnes patří k těm nejdůležitějším pamětihodnostem Vídně.

Těmi nejpozoruhodnějšími stavbami ale nejsou soukromé paláce, nýbrž spíš velké veřejné budovy jako Státní opera (postavená v novorenesančním slohu), budova parlamentu, radnice (vlámská gotika), divadlo Burgtheater (novobarokní sloh), univerzita (novorenesanční sloh), Muzeum užiného umění, budova vídeňské burzy nebo votivní chrám (novogotický sloh), které byly vesměs postaveny ve druhé polovině 19. století.  Za prohlídku rozhodně stojí také dvě muzejní budovy – budova Uměleckohistorického a Přírodohistorického muzea. Obě byly postaveny v novorenesančním slohu. Vedle toho, že v sobě ukrývají velkolepé umělecké a přírodní poklady, jsou zároveň i mistrovskými architektonickými díly.

Podobu Ringstraße utvářeli stavitelé jako Theophil von Hansen, Karl Freiherr von Hasenauer, Gottfried Semper, Heinrich von Ferstel nebo Friedrich von Schmidt. Období architektury Ringstraße vystřídala na konci 19. století vídeňská secese, která se od na odiv vystavované okázalosti a přepychu zase odvrátila.

Španělská dvorní jezdecká škola ve Vídni je jedinou institucí na světě, kde se v nezměněné podobě ochraňuje a pěstuje vysoká škola jezdeckého umění od dob renesančních až po dnešek. Nezapomenutelný zážitek skýtá divákovi přesnost pohybu lipicánů v souznění s hudbou.

V rámci gala představení zažívají návštěvníci jedinečná vystoupení lipicánů v nejkrásnější jízdárně na světě, kterou vystavěl v monumentálním stylu a s nádhernou výzdobou slavný barokní stavitel Joseph Emanuel Fischer z Erlachu. Byla kdysi postavena proto, aby nabídla šlechtické mládeži příležitost k výuce jezdectví.

Ranní práce – denní trénink “vysoké školy”

Ranní práce nabízí nahlédnutí do dlouholeté tréninkové práce s lipicány. V jejím rámci se procvičují jednoduché uvolňovací cviky a cvičení na zlepšení nebo zdokonalení určité lekce jezdecké školy. Každý trenér je sám odpovědný za výcvik svého koně. Cíleným posilováním svalstva se přirozené pohyby zvířat propracovávají do dokonalých figur jezdecké “vysoké školy”.

Klasické skoky se netrénují denně a jsou proto při ranní práci k vidění jen příležitostně. Hned po sesednutí dostane kůň zaslouženou odměnu – trenér z kapsy fraku vyloví pamlsek pro svého čtyřnohého svěřence.

Zoologická zahrada na zámku Schönbrunn dnes patří k nejmodernějším a nejlepším zařízením na světě. Výběhy pro zvířata jsou koncipovány opravdu velkoryse a v úzkém spojení s přírodou. Žije to přes 500 živočišných druhů – od tygra sibiřského přes hrochy obojživelné až po nosorožce indické.  K nejpozoruhodnějším atrakcím patří obrovský skleník s deštným pralesem, velký jihoamerický pavilon a ORANG.erie, nový domov vídeňských orangutanů. Letos na jaře byla otevřena nová naučná stezka.  Každý rok přibývají nové a nové rozsáhlé výběhy a pavilony. Přesto si zoologická zahrada zachovává svůj historický šarm.

Vydejte se na cestu přírodou, jejíž rozmanitost bere dech. Pod jednou střechou muzea, které se nachází nedaleko Hofburgu, získáte fascinující přehled o dějinách Země od hmyzu přes drahokamy a minerály až po ptakoještěry. Bezpočet vycpaných exponátů již vyhynulých nebo extrémně ohrožených zvířecích druhů dodávají muzejní sbírce nezměrnou hodnotu.

Svůj příběh v něm vypráví i Willendorfská venuše, která je němým svědkem počátků naší kultury před 25 000 lety. K vrcholům prohlídky patří vedle této prehistorické kamenné figury nazvané podle místa nálezu v dunajském údolí Wachau také odlitek kostry obřího dinosaura diplodoka.

V sále s dinosaury, který byl v roce 2011 nově upraven, čeká na návštěvníky kromě koster a pozůstatků obřích pravěkých zvířat živě působící Allosaurus, který se pohybuje a děsivě řve. Tento model byl pro Přírodovědné muzeum sestaven na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Pozoruhodnou stálou výstavu doplňuje první model děsivého masožravého forusracida v původní velikosti na světě a několik nových exponátů fascinující lebky rohatého dinosaura.

Sál drahokamů návštěvníky oslní – v pravém slova smyslu – obrovským topasem, který váží 117 kg, a kyticí z drahokamů, která patřila Marii Terezii. A jestliže zavítáte až na střechu, naskytne se Vám jedinečný pohled na historické centrum Vídně.

Od listopadu můžete v nově otevřeném sále meteoritů obdivovat největší a nejstarší sbírku meteoritů na světě. Uvidíte na ní 1 100 kamenů, které „spadly z nebe”. Pomocí speciálního simulátoru si můžete na monitoru prohlédnout trojrozměrnou ukázku dopadu mohutného meteoritu na Zem.

Zámek Schönbrunn, bývalá letní rezidence císařské rodiny, patří k nejkrásnějším barokním areálům v Evropě. V majetku Habsburků je od roku 1569. Manželka císaře Ferdinanda II. dala v roce 1642 vybudovat na pozemku letohrádek, kterému jako první začala říkat právě Schönbrunn. Zámecký areál s parkem byl budován po obléhání Turky od roku 1696. V roce 1743 ho dala Marie Terezie od základů přestavět. V bezpočtu pokojů, které rozsáhlá císařská rodina potřebovala vedle reprezentačních prostor, sídlili Habsburkové po většinu roku.

V roce 1830 se právě tady narodil císař František Josef, který pojal za manželku okouzlující Sisi a vládl v letech 1848-1916. Poslední léta svého života strávil monarcha výhradně v tomto zámku, který již za dva roky po jeho smrti přešel do správy nové republiky. Dnes patří zámek díky svému historickému významu, krásnému areálu a velkolepému vybavení k pamětihodnostem zařazeným do světového kulturního dědictví UNESCO.

Horní Belvedere – největší sbírka Klimtových děl na světě

Stěžejní část sbírek Belvederu tvoří malby Gustava Klimta se zlatými obrazy “Polibek” a “Judita”. Mistrovská díla Schieleho a Kokoschky a díla francouzského impresionismu spolu s vrcholnými díly období vídeňského biedermeieru (Waldmüller, Amerling, Fendi) zanechávají stejně hluboký dojem jako obrazy Makarta, Boeckla, Wotruby, Hausnera, Hundertwassera a dalších.

Vrcholná díla pozdní gotiky, jako Znojemský oltář, díla Michaela Pachera, Ruelanda Frueaufa staršího a Conrada Laiba jsou zde vystavována právě tak, jako opulentní díla období baroka. Stěžejní díla Johanna Michaela Rottmayra, Daniela Grana a Paula Trogera umožňují fascinující vhledy do bohatství této epochy. Úchvatné jsou charakteristické šklebící se hlavy, jejichž autorem je sochař Franz Xaver Messerschmidt.

Dolní Belvedere – Obytné a reprezentační místnosti prince Evžena

Feudální nádhera vznešeného stavebníka se odráží v sále Groteskensaal, Mramorové galerii a Zlaté komnatě. V Dolním Belvederu a Oranžérii se konají impozantní příležitostné výstavy.
Konírna – pokladnice středověku
Na místech, kde bylo kdysi ustájeno 12 nejkrásnějších princových koní, je dnes vystavena celá zdejší sbírka středověkého umění.

Dóm sv. Štěpána (Stephansdom)

Stephansdom, symbol Vídně a nejvýznamnější rakouská gotická stavba, skrývá řadu uměleckých pokladů, jejichž část si návštěvníci mohou prohlédnout pouze v rámci prohlídky s průvodcem.

Mezi ně patří hrobka císaře Friedricha III. z rudého mramoru postavená v letech 1467 až 1513 Niclasem Gerhaertem van Leydenem, kazatelna od Antona Pilgrama z doby kolem roku 1500 a podstavec varhan (1513) stejného architekta v severní boční lodi (na obou dílech se nachází i autoportrét umělce).

Za prohlídku stojí i gotický oltář s bočními křídly z roku 1447, tzv. vídeňský novoměstský oltář (Wiener Neustädter Altar), hrobka prince Evžena Savojského z roku 1754 a zapomenout nelze ani na bohatou plastickou výzdobu vnitřních i venkovních pilířů.

Dunajská věž

252 metrů vysoká, se dvěma rychlovýtahy, které Vás za 35 sekund vyvezou do otáčející se vyhlídkové restaurace ve 165 metrech: tak to je Dunajská věž, jeden ze symbolů Vídně.

Skýtá úchvatný výhled na vídeňské Staré město a Vídeňský lesík a podle počasí do bližšího i vzdálenějšího okolí města. Postavena byla v roce 1964 u příležitosti Mezinárodní zahradnické výstavy, kterou dodnes připomíná Dunajský park. K odpočinku v něm lákají rozlehlé louky, upravené cesty na běhání, dětská hřiště a květinové záhony.

Plan

 

Source: www.wien.info

Leave A Reply