Svět na kolejích

Okolo Ženevského jezera

Ženeva

a34Ženeva  je druhé největší město Švýcarska (po Curychu) a hlavní město kantonu Ženeva (République et Canton de Genève). Je také neformálním střediskem francouzsky mluvící části Švýcarska. Město Ženeva samotné má 195 tisíc obyvatel, kanton 476 tisíc (2013) a úzce propojená aglomerace 915 tisíc (2011). Je též sídlem Ženevské univerzity.

a35V Ženevě je tramvajová, trolejbusová i autobusová veřejná doprava, kterou provozuje podnik TPG. Příměstská doprava na několika místech překračuje francouzské hranice. Pro obce a města na březích Ženevského jezera má význam i pravidelná lodní doprava, švýcarská i francouzská.

Město i kanton jsou výborně napojeny na mezinárodní dopravní síť. Ženevské letiště Genève-Cointrin je po curyšském druhé největší ve Švýcarsku, Ženeva je dále napojena na francouzskou vysokorychlostní síť TGV s přímým spojením do Paříže a na dálniční síť.

Lausanne

a7Lausanne  je části Švýcarska při severním břehu Ženevského jezera. Nachází se asi 50 km severovýchodně od Ženevy, je hlavním městem kantonu Vaud a okresu Lausanne a čtvrtým největším městem Švýcarska. Ve městě sídlí Spolkový nejvyšší soud, Mezinárodní olympijský výbor, jím řízené a spravované Olympijské muzeum a univerzita UNIL. V roce 1923 zde byla podepsána Lausannská smlouva.

Město má hustou síť trolejí, tradiční páteř veřejné dopravy tvoří trolejbusy a autobusy. Tramvaj vzhledem k velkým výškovým rozdílům nikdy nebyla zavedena. Metro má tři trasy, zčásti je vedeno po povrchu nebo na visutých tratích, dvě linky jsou již plně automatizované, bez řidičů.

Nejvýznamnější památkou je gotická katedrála Notre-Dame. Z raně křesťanské svatyně byla přestavěná kolem roku 1000, roku 1173 zahájil románskou stavbu trojlodí biskup Laundry de Durnes. Hotová stavba byla vysvěcená roku 1275 za přítomnosti papežeŘehoře X. a římského císaře Rudolfa Habsburského. Cenný soubor monumentálního kamenosochařství rané gotiky ve Švýcarsku tvoří tympanon a sochy jižního portálu (dnes zaskleného). V 1. třetině 16.století biskupové Aymon a Sébastien de Montfalcon dostavěli západní portál a upravovali interiér a křestní kapli. Od roku 1536 katedrála slouží reformované církvi. Trojlodní bazilika s příčnou lodí, vysokým chórem s ochozem kaplí má jednu mohutnou hranolovou věž v průčelí (druhá nebyla postavena) a druhou věž nad křížením. Rozeta v jižním průčelí transeptu má raně gotické barevné vitráže z roku 1235, které vytvořil mistr Pierre z Arrasu, a roku 1894 byly restaurovány.

Montreux

a5Montreux je švýcarské město v okrese Vevey, kantonu Vaud ve Švýcarsku. Nachází se na severovýchodním pobřeží Ženevského jezera na úpatí Alp a podle sčítání z roku 2007 má 23 800 obyvatel.

a1Jedinečný region se svými kouzly, které jsou připojeny ke svým kořenům, ale otevřené světu, Montreux Riviera inspiruje mnoho návštěvníků, více než 200 let. Není bez důvodu, že zvučná osobnosti, včetně Charlieho Chaplina, Freddie Mercury a Igora Stravinského, mají kované jedinečné a nesmazatelným pouto s místo…

Montreux Riviera je údajně nejlepším regionem pro luxusní pohostinství a cestovním ruch, horskou turistiku a vína, vzdělávání a vědu. Hledáte kde nakupovat? Staré město Vevey by mělo naplnit všechna vaše očekávání. Dáváte přednost zkusit své štěstí ve hře? Takže následovat po červeném koberci do Casino Barrière de Montreux!

Chillon

a4Chillon je hrad ve švýcarském kantonu Vaud (Waadt), oblasti Vevey, nedaleko města Montreux v místě zvaném Veytaux-Chillon.

Hrad byl postaven ve 13. století a je jedním z nejzachovalejších středověkých evropských hradů. Poloha hradu v tomto místě byla v historii strategicky významná, protože ten, v jehož držení hrad byl, ovládal cestu okolo Ženevského jezera a mohl vybírat mýtné. Hrad patřil savojským hrabatům, která z něj vytvořila reprezentativní sídlo své doby vybavené krom jiného také pevným žalářem. Tento žalář pravděpodobně okusili roku 1348 Židé, kteří byli podezřelí z otrávení vody při morové epidemiii v přilehlém Villeneuve a roku 1530 François Bonivard, který se provinil přesvědčováním Ženevanů, aby se spolčili se Švýcary proti Savojsku.

Na počátku 19. století hrad navštívili básníci George Gordon Byron a Percy Bysshe Shelley. Básníka Byrona návštěva inspirovala k napsání básně “Vězeň chillonský” a dodnes se zachoval básníkův podpis na třetím žalářním pilíři.

Leave A Reply